Dyrektor Placówki

Renata Pięta

Adres:

Dom Dziecka w Kołaczycach
Aleja Jana Pawła II 5
38-213 Kołaczyce

Telefon:

13 4455008